Finance

Met BrightStone Group haalt u de allerbeste finance expertise in huis. Wij denken graag met u mee over uw beheersings- en besturingsvraagstukken. Ook adviseren wij over hoe u met nieuwe technologieën kosten kunt besparen en de kwaliteit van uw rapportages significant kunt verbeteren.

Sparring partner

De wereld van Finance maakt een aardverschuiving mee. Nog nooit was stuurinformatie zó belangrijk voor de Finance-functie. Alleen maar met cijfertjes bezig zijn is er niet meer bij. Het gaat om de business, waardoor je als financieel expert sparring partner bent van bijvoorbeeld operations, commercie en ICT. BrightStone Group staat hier positief en proactief tegenover. Onze experts zijn vertrouwd met (het ontsluiten en interpreteren van) stuurinformatie voor goede inzichten en doeltreffende besluitvorming. Ook zijn zij thuis in datakwaliteit, datatoegankelijkheid en governance. Dus heeft u een steuntje in de rug nodig bij de transitie van de Finance-functie? Lees dan verder. 

Adviesbehoefte

Ontwikkelingen volgen elkaar snel op, dus bedrijven moeten wendbaar blijven om adequaat te kunnen reageren. Waarschijnlijk komt u een heel eind, maar in Finance telt elk detail. De kleinste onvolkomenheid kan grote gevolgen hebben. Vertrouw op BrightStone Group, dan weet u zeker dat het goed gaat. Uw adviesbehoefte kan ontstaan doordat u wilt professionaliseren, nieuwe bedrijfsactiviteiten start of omdat er sprake is van carve-outs of overnames. Wat er ook speelt, wij denken graag met u mee.

Financial Trendonderzoek 2022

Bent u benieuwd naar de ‘best practices’ ten aanzien van de Financial Close? U kunt het Trendrapport 2022 aanvragen middels onderstaande button.

Financial Close Trendonderzoek

Binnen onze Finance consultancy bieden wij de volgende expertises:

Onze dienstverlening op het gebied van Financial control & consolidatie richt zich op de financiële gezondheid van uw onderneming. Middels onze financiële rapportages zorgen wij ervoor dat u vooruit én achteruit kijkt. Ook bieden wij u heldere overzichten en dashboards met statistieken en cijfers waaruit u trends en evoluties kunt afleiden.

Doeltreffende optimalisaties

Onze financial controllers houden samen met u een vinger aan de financiële pols van uw onderneming en hebben veel affiniteit met uw bedrijfsprocessen zodat zij waar nodig doeltreffende optimalisaties kunnen realiseren in uw finance keten.

Een greep uit de werkzaamheden die onze financial controllers voor u uit handen kunnen nemen:

 • Ad hoc business analyses;
 • Managementrapportages opzetten en verbeteren;
 • Budgetopmaak en forecast;
 • Financieel advies bij opstart en wijziging van bedrijfsprocessen;
 • Analyseren van processen om het kostenplaatje te optimaliseren;
 • Goederenstromen beheren en optimaliseren;
 • Consolidatie van cijfers vanuit verschillende dochterondernemingen of deelnemingen.

Betere integratie

Al langer streven veel organisaties ernaar het in- en externe rapportageproces te stroomlijnen en zo snel mogelijk goede, geconsolideerde cijfers te kunnen opstellen. Dit streven heeft uiteenlopende oorzaken, die zowel extern als intern van aard zijn. De focus ligt steeds meer op een betere integratie van het financieel procesmanagement met de operationele bedrijfsaspecten. Strategische beslissingen moeten meer dan ooit gebaseerd zijn op de juiste cijfers. Financiële experts zijn sparringpartners geworden en als ze intern ontbreken, worden ze van buiten gehaald.

Ondersteunen en ontzorgen

Dat is waar BrightStone Group om de hoek komt kijken. De constante focus van onze financial controllers op de financiële gezondheid van uw bedrijf zorgt ervoor dat ze een bijdrage leveren aan strategische keuzes met advies dat gebaseerd is op goede informatie. Kundig, maar ook snel. Want zeker het proces van financiële consolidatie op groepsniveau is nog altijd een arbeidsintensief gebeuren, waar we u graag in ondersteunen en ontzorgen.

Meer weten over onze Financial control & consolidatie? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij praten u graag bij.

BrightStone Group helpt ondernemingen met veranderingen aangaande het rapporteren conform het standaardraamwerk van richtlijnen voor financiële verslaggeving dat van kracht is voor beursfondsen sinds 2005. Denk hierbij aan de IFRS- en GAAP-richtlijnen zoals IFRS 9, IFRS 15, 16 en 17. Onze accounting consultants zijn altijd volledig op de hoogte en staan u graag bij met raad en daad.

Over GAAP

GAAP staat voor Generally Accepted Accounting Principles. Meestal gaat het dan in de literatuur over de US-GAAP ( vanuit de VS). Eigenlijk heeft ieder land zijn eigen systeem van GAAP. Dit staat dan als local-GAAP te boek. BrightStone Group richt zich in haar verslaggeving ook op de NL GAAP, oftewel titel 9 en consulting op het gebied van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Over IFRS

IFRS staat voor International Financial Reporting Standards en is de accounting methode die de risicobeheersing van bedrijven en aansprakelijkheid van bestuurders transparant moet maken. Vanaf 2005 zijn alle beursgenoteerde ondernemingen binnen de EU verplicht om hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen conform IFRS. Ook houdt de AFM toezicht op nieuwe IFRS, dus is het van belang altijd up-to-date te zijn.

De IFRS dienstverlening van BrightStone Group

Vanuit IFRS zien wij in termen van dienstverlening verschillende potentiële bijdragen (welke reeds hebben plaatsgevonden, danwel nog plaats moeten vinden), waarbij wij het volgende kunnen leveren:

 • IFRS 9: Discussie begeleiden rondom de impact van IFRS 9, zowel op de balans als economische consequenties; zoals de effecten rondom ‘classification’ en ‘measurement’, of de ‘impairment’ naar aanleiding van een toename in kredietrisico’s;
 • Voor zowel IFRS 9 als IFRS 15 interim support voor het verwerken van ontwikkelingen binnen de systemen. Concreet kunt u hierbij denken aan het verwerken van contractinformatie met revenue stromen, zoals dit onder IFRS 15 gevraagd wordt.
 • IFRS 16 heeft een enorme impact, aangezien 85% van de lease commitments niet op de balans verschijnen. Daarmee heeft IFRS 16 zowel direct als indirect heel veel impact: denk aan het effect op bankconvenanten, uitzonderingen in IFRS 16, of de economische effecten en het veranderen van business models. In zowel de operationele implementatie, als het “meedenken” als sparringspartner kan BrightStone Group een trusted partner zijn van junior professionals tot expert level.
 • Ook voor IFRS 17 kan BrightStone Group een belangrijke bijdrage leveren, van de operationele invoer, tot het “meedenken” op expert niveau.

IFRS 17

BrightStone Group houdt zich altijd bezig met actuele thema’s. Naast IFRS 9, 15 & 16 zullen we de ontwikkelingen rondom IFRS 17 (Insurance contracts) nauwlettend in de gaten houden. IFRS 17 wordt geïmplementeerd voor boekjaren beginnend vanaf 1 januari 2021, maar eerdere toepassing is toegestaan. De standaard is bedoeld ter vervanging van IFRS 4, welke als interim standaard was bedoeld. Een aantal verbeterpunten in IFRS 17 zijn dan ook gerelateerd aan de volgende issues:

 • Een nieuw en consistent raamwerk in plaats van een variëteit aan ‘treatments’;
 • Consistentie met andere industrieën;
 • Meer transparante informatie rondom ‘Insurance Obligations’;
 • Meer heldere ‘recognition’ en het mitigeren van allerlei Non-GAAP ‘measures’;
 • Beschermen van klanten;
 • Heldere informatie over de verdiensten van de insurance companies.

Ook voor IFRS 17 kan BrightStone Group een belangrijke bijdrage leveren, van de operationele invoer, tot het “meedenken” op expert niveau.

 • De verslaglegging en verslaggeving;

De manier waarop waardering en winst worden bepaald, wordt beïnvloed door IFRS. Dit geldt ook voor het tijdstip van verwerking van kosten en opbrengsten. Hierdoor ziet de jaarrekening er anders uit.

 • De systemen en processen;

Door de uitgebreidere informatievereisten moeten de processen en systemen vaak worden aangepast. Er kan dan direct worden bepaald of deze systemen en processen nog wel logisch en efficiënt zijn.

 • De business;

Ratio’s zijn veranderlijk en ook contracten moeten voldoen aan de IFRS-regels. Hetzelfde geldt voor verzekeringen en financieringsovereenkomsten.

 • De medewerkers.

De manier van prestatiemeting als gevolg van nieuwe definities en ratio’s is door IFRS veranderd. Dit heeft direct invloed op beoordelingen, bonussen en gratificaties. Hierdoor heeft IFRS ook invloed op salarissen en pensioenen.

Meer weten over onze GAAP Consulting & IFRS Consulting? Wij praten u graag bij

Met onze business control helpen wij opdrachtgevers met het verkrijgen van financieel inzicht om de vastgelegde doelen en ambities te realiseren.

Werkzaamheden

Een greep uit de werkzaamheden ten aanzien van financial planning en financial analysis die wij uitvoeren bij onze opdrachtgevers:

 • Vertalen van strategische doelstellingen in duidelijke KPI’s (Key Performance Indicators of Kritieke Prestatie indicatoren);
 • Signaleren van trends en ontwikkelingen in de markt en op basis hiervan komen tot voorspellingen (forecasts) en aanbevelingen;
 • Financial analysis en reporting van eventuele afwijkingen ten opzichte van forecasts en financial planning;
 • Opstellen van betrouwbare operationele en financiële rapportages (bijvoorbeeld businesscases, managementrapportages, (meerjaren)planningen en kostprijsberekeningen);
 • Ondersteunen en bewaken van budgetteringsprocessen;
 • Initiëren van verbeteringsprocessen, onder meer wat betreft planning en budgettering;
 • Uitvoeren van bedrijfseconomische analyses en strategische scenario-analyses;
 • Onderhouden van interne contacten met het management en externe contacten met onder meer accountants.

Essentiële schakelpunten

Financial planning en Financial analysis vormen essentiële schakelpunten voor uw business control. Onze professionals komen bij u over de vloer om alle facetten hiervan nauwgezet met u door te nemen en van daaruit te zorgen voor concrete deliverables.

Bronnen en methodes

Op basis van een gedegen financiële analyse is het zaak om zo goed mogelijke voorspellingen af te leiden voor de toekomstige financiële situatie. De informatie die we gebruiken in de financiële analyse is vaak gebaseerd op de gepubliceerde jaarrekeningen, al is de waarde daarvan beperkt. Er zijn nog heel wat andere bronnen nodig om beeld van een bedrijf helemaal te vervolledigen. Een financiële analyse kan men uitvoeren op verschillende manieren. De meest bekende is de ratio-analyse. De andere gehanteerde methodes zijn de verticale analyse, de horizontale analyse en de cashflowanalyse. De financial consultants van BrightStone Group weten precies welke methodes voor uw organisatie relevant zijn en hoe zij deze het meest effectief kunnen uitvoeren.

Meer weten over onze Business control, Financial planning en/of Financial analysis? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij praten u graag bij.

Een goed financieel proces wordt vaak ondersteund door technologie. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze passend bij de grootte, complexiteit en behoefte van uw organisatie. Dit noemen we: ERP consulting.

ERP?

ERP staat voor Enterprice Resource Planning. Als organisaties een nieuw financieel pakket nodig hebben, wordt meestal besloten een (nieuw) ERP-systeem aan te schaffen. Hierdoor worden tegelijkertijd meerdere processen afgedekt, zodat de organisatie in de breedte investeert en optimaliseert op het vlak van automatisering. Een ERP-systeem bestaat dan ook uit verschillende modules en een flink aantal daarvan is gerelateerd aan finance en compliance. De ERP consultants van BrightStone Group zijn daarom vertrouwd met verschillende aanbieders en pakketten.

Onafhankelijk partner

Wij zijn graag uw onafhankelijk partner in ERP consulting. Een selectietraject voor een nieuwe softwareleverancier is vaak omvangrijk en intensief. Er zijn veel aanbieders en allemaal hebben ze een overtuigend verhaal. Maar wat past er nu echt bij uw organisatie? Welke software sluit goed aan op uw processen, werkwijze én cultuur? Wij houden overzicht en vertegenwoordigen op adequate wijze uw belangen en wensen.

Selectietraject

Omdat een ERP-systeem zo’n grote invloed heeft op de organisatie, is het verstandig zeer zorgvuldig met de selectie ervan om te gaan en niet over één nacht ijs te gaan. Bij de selectie van ERP-software onderscheiden wij grofweg de volgende stadia waarbij wij u kunnen ontzorgen en begeleiden:

 • Inventarisatie bedrijfsprocessen;

We brengen uw werkwijze in kaart waarbij we alle mogelijke optimalisaties en toekomstplannen meenemen.

 • Opstellen van het Programma van Eisen en Wensen (PVE);

Hierin beschrijven we wat voor u de musthaves en nice to haves zijn;

 • Onderzoek leveranciers;

We stellen een shortlist samen met daarop de meest passende potentiële leveranciers. Deze partijen krijgen het PVE toegestuurd met het verzoek intern te onderzoeken of ze hieraan kunnen voldoen en hiervan een schriftelijke rapportage terug te melden.

 • Opstellen businesscases;

We werken praktijkvoorbeelden uit van het primaire proces én uw belangrijkste secundaire (financiële) processen.

 • Demonstratie;

Aan de hand van de businesscases geven de uitgenodigde potentiële leveranciers een demonstratie met toelichting.

 • Nadere hands-on kennismaking;

De beoogde key users binnen uw organisatie gaan zelf achter de knoppen zodat ze begeleid kennismaken met de ERP-pakketten die nog ‘in de race’ zijn.

 • Keuze;

Aan de hand van alle voorgaande stappen maken we met elkaar een keuze.

Ook tijdens de contractbesprekingen zijn wij uw raadgever en indien gewenst voeren wij deze gesprekken en komen we tot een zo gunstig mogelijke overeenkomst.

Implementatie

Na de selectie begint het pas. Wie doet wat en hoe is het draagvlak? Ook tijdens de implementatie kunnen wij uw partner zijn. Onze ERP consultants hebben veel ervaring met het managen van dergelijke projecten en zorgen er daarnaast voor dat alle betrokkenen positief aangelijnd blijven. Tijdens en na de implementatie beoordelen we of uw systeem optimaal is ingericht en kunnen we u bijstaan bij het doorvoeren van enkele belangrijke optimalisaties.

Meer weten over onze Begeleiding bij ERP-selecties/-implementaties? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Binnen vrijwel elke organisatie komen er projecten voor. Elk project kent zijn uitdagingen en ook het interne draagvlak is van groot belang. BrightStone Group zorgt er samen met u voor dat een project succesvol verloopt en op tijd wordt afgerond. Wij zijn vertrouwd met alle aspecten van projectmanagement en zorgen ervoor dat u weet wat de kansen en valkuilen binnen uw project zijn én hoe u deze kunt benutten of het hoofd kunt bieden.

Meer weten over onze projectmanagement dienstverlening? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij praten u graag bij.

Het managen van de verwachtingen met uw externe accountant kan soms uitdagend zijn. Onze professionals adviseren u graag om proactief uw relatie met uw externe auditor vorm te geven, het auditplan te monitoren en om kosten te besparen. BrightStone Group beschikt over Audit fee benchmark data en kan u voorzien van waardevolle informatie en advies om het gesprek met uw accountant aan te kunnen gaan.

BrightStone Group is expert en autoriteit op het gebied van financial close. Wij ondersteunen organisaties bij de uitvoering en verbetering van hun financial close proces (maand, kwartaal, jaar). Daarnaast voeren wij onderzoeken uit op dit onderwerp en publiceren wij jaarlijks ons Trendrapport Financial Close met een ranking van de snelste closers.

In control

De snelheid waarmee een bedrijf extern rapporteert brengen stakeholders in direct verband met de mate waarin het bedrijf in control is. Een snelle financial close beïnvloedt deze perceptie positief. Toezichthouders en aandeelhouders willen met het oog op besluitvorming steeds sneller kunnen beschikken over financiële stuurinformatie.

Twee belangrijke momenten

We onderscheiden twee belangrijke momenten binnen het afsluitproces. Het eerste moment is het publiceren van de jaarresultaten via een officieel persbericht, het tweede moment is de ondertekening van de Controleverklaring door de externe accountant (met betrekking tot de geconsolideerde cijfers). Dit moment is de feitelijke afronding van het afsluitproces. Het verschil in dagen tussen einde fiscaal jaar en datum van ondertekening van de Controleverklaring door de externe accountant wordt AR-dagen genoemd (AR = audited report).

Externe auditor

De urgentie om de relatie met de externe auditor goed te managen neemt toe. Het moment van een accountantswissel wordt aangegrepen om de scope, efficiency en kwaliteit van de audit te bespreken. Daarnaast is er meer aandacht voor de interne governance om sneller tot besluitvorming en afronding van het proces te komen.

Trendrapport Financial Close

Snel afsluiten is een belangrijke KPI voor finance excellence. Ook de kwaliteit van de publicatie en het in één keer goed op kunnen leveren van rapportages zijn van groot belang. Snelheid is misschien niet alles, maar het valt op dat ondernemingen die snel afsluiten hun processen en rapportages vaak goed op orde hebben. Wij publiceren jaarlijks het Trendrapport Financial Close AEX/AMX/AScX met de closing ranking. 

Meer weten over onze Financial close dienstverlening of met ons van gedachten wisselen over ons jaarlijkse Trendrapport? Neem dan contact op met Karien Bos.

Overweegt u om Robotics en/of Automation toe te passen op uw bedrijfsprocessen en wilt u graag onafhankelijke automation consulting over wat de (on)mogelijkheden zijn? Wij helpen u graag bij het scheppen van de juiste verwachtingen, het creëren van draagvlak en de selectie van softwareleveranciers. Ook zien we er met onze automation consulting op toe dat u werkende robots heeft binnen het afgesproken tijdframe en budget.

RPA

In tegenstelling tot industrial robotics gaat het bij Robotic Process Automation (RPA) om administratieve bedrijfsprocessen, waarbij de workforce van (hoog volume) processen vervangen wordt door automatisering. Er wordt ook wel gesproken over workforce emulate, oftewel het imiteren/nabootsen van menselijke handelingen die repeterend en voorspelbaar zijn. De vier grootste voordelen van RPA: u bespaart fors op de kosten (waardoor de investering in RPA snel wordt terugverdiend), er ontstaan minder fouten, u heeft minder personeel nodig en er heerst een hogere medewerkerstevredenheid.

Herkenning

Een voorbeeld van RPA gericht op de boekhouding is het elektronisch verwerken van bankafschriftmutaties, waarbij zoveel mogelijk mutaties automatisch worden geboekt op basis van herkenning (ook wel reconciliatie van bankafschriften genoemd). Zo worden facturen herkend aan een factuurnummer, factuurbedrag en klantnummer. Iets wat dus altijd repeterend (factuurbetalingen komen vaker voor) en voorspelbaar is (factuurnummer, factuurbedrag en/of klantnummer zijn aanwezig in de administratie).

Efficiency

Bij RPA is het uitgangspunt dat bestaande software zodanig wordt gebruikt zoals een mens van vlees en bloed dit ook zou doen. RPA werkt dan de acties uit op basis van bepaalde regels. Net als bij industrial robotics gaat het uiteindelijk om een efficiency verbetering van uw (administratieve) bedrijfsprocessen. Onze automation consultants zijn volledig op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen op het gebied van robotics en automation. Zij brengen uw situatie en wensen in kaart en zorgen dat de juiste aanbieder bij u aan tafel komt en alle doelen behaald worden.

Meer weten over onze automation consulting en robotics consulting? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij praten u graag bij.

Managing Director

Contact met BrightStone Group

Vul in en word door een van onze collega’s zo spoedig mogelijk gebeld.

Contact Professional (primary)

Door te klikken op de button gaat u akkoord met ons privacy beleid.

Gerelateerde vacatures