3 vragen aan Maurice Vermeulen

Maurice Vermeulen

Maurice Vermeulen is Head of IT, Business Continuity & Data services, bij BNP Paribas. We zijn benieuwd naar zijn rol en hoe hij de samenwerking met BrightStone Group ervaart. Normaal gesproken stellen we 5 vragen, dit keer stellen we er 3.

Vraag 1 | Om te beginnen: kun je iets vertellen over jouw afdeling binnen BNP Paribas?

“De afdeling waar ik leiding aan geef is IT, Business Continuity and Data Service. Deze afdeling levert binnen BNP Paribas Securities Services Nederland de technische, functionele en data diensten. Het is een samenwerking tussen verschillende vormen van beheer en functies die samen één geheel vormen, waarmee deze dienst extra krachtig is. Vanuit de organisatie blijven we altijd scherp op de toekomst. Nieuwe initiatieven, verbeteringen van werkprocessen en automatisering krijgen daarom altijd de nodige aandacht. Een frisse blik van young professionals helpt ons om ook in de toekomst ‘bij’ te blijven”.

Vraag 2 | Waarom besloot je te gaan samenwerken met Bright YP, hoe onderscheidt Bright YP zich van andere bureaus?

“De samenwerking is ontstaan tijdens de zoektocht naar nieuwe medewerkers voor de uitbreiding van onze afdeling. Ik bezocht destijds een workshop van BrightStone, waardoor we in contact kwamen met elkaar. We bleken dezelfde kijk te hebben op het inzetten van young professionals, gecombineerd met een opleidingstraject en een groeipad. Bright YP onderscheidt zich door de nadruk te leggen op de young professional en dus niét op het snel opvullen van een gat. Het doel is natuurlijk wel om een functie op passende en goede wijze in te vullen. Dit wordt vanuit Bright YP ondersteund door een breed netwerk, sterke begeleiding en een helder werving en selectie beleid”.

Vraag 3 | Inmiddels zijn er al zo’n 3 Bright Young Professionals van Bright YP binnen BNP Paribas werkzaam, hoe verloopt dit?

“Dat klopt en die samenwerking verloopt prima. De inzet en de bereidheid om te leren is hoog. Hierdoor is het extra leuk om de combinatie te maken tussen de kennis van de Bright Young Professionals, het inwerktraject en de dagelijkse werkzaamheden. Ontwikkeling van talent is een belangrijke pijler van BNP Paribas; het is een belangrijk onderdeel voor het bouwen van onze toekomstige organisatie”.

Andere berichten