Impact Wet Bescherming Klokkenluiders

Nog voor de zomer wordt verwacht dat de nieuwe wet ter bescherming van klokkenluiders zal intreden. De wet, die meer bescherming van aanklagers voorschrijft, draagt bij aan een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling. Het aankaarten van fraude en misstanden kan grote impact hebben. De recente gebeurtenissen van seksueel wangedrag bij talentenjacht The Voice of Holland en voetbalclub Ajax maken meer dan ooit duidelijk dat organisaties kritisch moeten kijken naar hun interne meldprocedures.

Hoe is dit in uw organisatie ingericht? En hoe kun je adequaat en bewust invulling geven aan de nieuwe wetgeving om bij te dragen aan een veilig werkklimaat? Lees alles over de nieuwe wetgeving, de verwachte gevolgen en invloeden in deze whitepaper.

Wet Bescherming Klokkenluiders