Jaarwerk

De wereld van Finance maakt een aardverschuiving door. Nog nooit was stuurinformatie zó belangrijk voor de Finance-functie. Alleen maar met cijfertjes bezig zijn is er niet meer bij. Het gaat om de business, waardoor je als Financial sparring partner bent van bijvoorbeeld sales, operations, commercie en ICT. Onze experts zijn vertrouwd met (het ontsluiten en interpreteren van) stuurinformatie om te komen tot een doeltreffende besluitvorming. Ook zijn zij er om waarde te creëren uit data, de datakwaliteit te verbeteren en tot nieuwe inzichten te komen. Dus heeft u een steuntje in de rug nodig bij de transitie van uw Finance-functie? Lees dan verder.

Financial Close & Covid-19

Bij veel van onze relaties zien we dat zij op tijd starten met de voorbereidingen van het jaarwerk voor het nieuwe jaar. Mede door de impact van Covid-19 zijn organisaties hier alert op. In mei 2020 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving aangegeven dat de invloeden van Corona meegenomen dienen te worden in de verslaglegging over 2020. Dit creëert extra werk en complexiteit. De coronacrisis roept immers extra vraagstukken op, zoals:

 • Grondbeginsel. Van belang is te weten dat de continuïteitsveronderstelling een grondbeginsel is van de jaarrekening. Gezien het publieke doel van de jaarrekening dient de directie (het bestuur) van een onderneming duidelijkheid hierover te geven, indien sprake is van ernstige vraaguitval waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar is gekomen.
 • Waarderingsaspecten. Ondernemingen dienen in de jaarrekening van 2020 extra aandacht te besteden aan de waardering van activa, bijvoorbeeld onroerend goed, machines en voorraden op de balans van een onderneming. Deze kunnen door de coronacrisis flink in waarde zijn gedaald. Stel dat voorraden minder waard zijn geworden, houdt daar dan rekening mee in de waardering van deze voorraden.
 • Subsidies. Anticipeer bij subsidies als NOW en TVL op de jaarrekening 2020. Voor beide subsidies geldt dat deze straks ook goed gepresenteerd moeten worden in de jaarrekening 2020.
 • Sustainable finance. De Europese commissie heeft een ambitieuze duurzaamheidsagenda ontwikkeld om onze planeet duurzamer te maken. Transparantie over een duurzaam bedrijfsmodel komt in toenemende mate tot uiting in wet- en regelgeving, zoals plannen over een internationale taxonomy voor duurzaamheidsrapportage. De verwachting is dat de instroom van kapitaal in de ‘duurzame’ onderdelen van de economie versneld worden door deze trends en ambities. 

Support van BrightStone Group 

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het uitvoeren van uw financiële jaarwerk en/of heeft u hier specifieke vragen over? Wij ondersteunen en begeleiden u graag, Onze ervaring op het gebied van Financial Close zorgt er tevens voor dat wij quick wins kunnen doorvoeren om u te helpen dit proces voor de toekomst te optimaliseren.

Onze ervaren Finance-experts zorgen voor waardevolle tijdelijke ondersteuning. Zij kunnen u helpen met:

 • Opstellen jaarrekening;
 • Kennis en capaciteit in het toepassen van Accounting standaarden;
 • Opstellen van balansdossiers en financiële rapportages; 
 • Opstellen van Accounting Manual;
 • Consolidatie;
 • Helpen bij de selectie van een externe accountant; 
 • Administratieve ondersteuning;

En nu?

Laat op deze pagina uw naam en telefoonnummer achter, dan bellen we u zo snel mogelijk op voor meer informatie. Liever eerst nog even zelf rondkijken? Download op deze pagina het gratis Financial Close Trendonderzoek 2020. Tot slot is het mogelijk om u op deze pagina in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

Hopelijk tot snel!

Managing Director

Contact met BrightStone Group

Vul in en word door een van onze collega’s zo spoedig mogelijk gebeld.

Contact Professional (primary)

Door te klikken op de button gaat u akkoord met ons privacy beleid.